เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ “เที่ยวไปในลำพูน >> ตามรอยเส้นทางสายผ้า ของดีเมืองหริภุญชัย” (ตอนที่ 1)

ผ้าไหมยกดอกลำพูน คือ ผ้าทอล้ำค่าลวดลายวิจิตบรรจง ที่นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ได้ครอบครองทั้งหลายว่าได้มีโอกาสครอบครองผลงานศิลปะชั้นสูง นอกจากนี้ช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนต่างได้รับการยกย่องว่า เป็น ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะชิ้นเอกความงดงามของผ้าไหมยกดอกลำพูน

เที่ยวไปในเมืองหละปูน : ตอนจบ

บ้านดอนหลวง ชุมชมเก่าแก่ของชาวยองที่มีชื่อในเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่พระเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง เข้ามาตั้งบ้านเรือนโดยพยายามรวบรวมผู้คนให้กลับมาอยู่ในตัวเมือง ทั้งคนเชื้อสายไตยอง ไตลื้อ และไตเขิน ให้มาตั้งรกรากในเชียงใหม่และลำพูน ที่เรียกกันว่า “เก็บฮอมตอมไพร่”